Varför installera vattenfelsbrytare?

Undvik vattenskador i ditt hem!

Varje år drabbas över 70 000 fastigheter av vattenskador på grund av läckage i kopplingar, rör, disk- och tvättmaskiner, ismaskiner mm. En vattenskada innebär mycket arbete och kan bli dyrt innan ditt hem är återställt igen, även om du är försäkrad. Vattenskador har växt till ett stort problem i Sverige idag.

Vattenfelsbrytaren esystop är lösningen

Att vattensäkra ditt hem ger trygghet. Genom att installera vatten-felsbrytaren easystop säkerställer du läckage från vattenledningar, kopplingar, hushållsmaskiner mm. Vattenfelsbrytaren är enkel att installera, men installationen bör utföras av en fackman. Självklart är esystop anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Så här fungerar vattenfelsbrytaren esystop

Det är lika enkelt att stänga av vattnet med esystop som att släcka ljuset. Med andra ord stänger esystop av det inkommande vattnet genom ett enkelt klick på väggsändaren när du lämnar huset. esystop finns i olika utförande med flera tillvalsalternativ, som till exempel fuktsensorer – allt efter behov.

Försäkringsbolagen förordar idag att man säkrar sin fastighet med en vattenfelsbrytare. Hör med ditt försäkringsbolag vad som gäller för din fastighet.

VAR KÖPER JAG ESYSTOP?
esystop säljs via återförsäljare. Sök din närmaste ÅF här
Ladda ner vår broschyr Klicka här

Modeller

esystop

En basmodell för enkel vattensäkring av ditt hem. Stänger av inkommande vatten med ett enkelt klick när du går hemifrån. Kan kompletteras med fuktsensorer som upptäcker läckage under till exempel din diskmaskin, varmvattenberedare mm. Fuktsensorn larmar och stänger av vattentillförseln.

esystop flow

Denna modell ger dig förutom funktionerna i basmodellen även en säkring mot dolda läckage i ditt rörsystem. I vår smarta flödesdetektor upptäcks minimala läckage i ditt vattensystem och ventilen stänger av vattnet. esystop flow kan kompletteras med fuktsensorer som upptäcker läckage under till exempel diskmaskinen, varmvattenberedaren mm. Fuktsensorn larmar och stänger av vattentillförseln.

esystop duo

Modellen har avstängning för både varmt och kallt vatten. Användningsområde är lägenheter, restauranger, storkök mm.

esystop smart

Vattenfelsbrytare integrerad i ett smart hem.
Ett samarbete med företaget WeBeHome.
För mer information gå in på hemsida:
www.webehome.com

Tillbehör

Tillbehör till esystop programmet:

Larmsändare

När larmet kopplas på så stängs inkommande vatten.

Fuktsändare för nätdrift

En fuktsändare med fuktsensor kan placeras t ex i anslutning till diskmaskin. Vid eventuellt läckage skickar fuktsensorn en signal till ventilen som snabbt stänger av inkommande vatten.

Filter

Som ett extra skydd för att säkra ventilens funktion bör ett smutsfilter installeras på ledning före ventilen i flödesriktning.

Fuktsändare för batteridrift

En fuktsändare med fuktsensor kan placeras t ex i anslutning till diskmaskin. Vid eventuellt läckage skickar fuktsensorn en signal till ventilen som snabbt stänger av inkommande vatten.

Backventil

En backventil bör sättas på ledningen före magnetventilen, framförallt vid användning av drop-systemet.

Om oss

Beulco Armatur AB

Beulco Armatur AB är en av Sveriges ledande leverantörer inom VVS.
Vi levererar enskilda produkter, helhetslösningar och teknisk kompetens. Vi är ett familjeägt företag som startade 1972. Beulco Armatur är ISO 9001 certifierat och har huvudkontor och lager i Helsingborg.

> Läs mer om Beulco Armatur AB

Vattenlåset® byter namn till esystop®

Enligt en affärsmässig överenskommelse i slutet av 2013 mellan och Comtech Control och Beulco Armatur AB övertar vi full tillverkning och försäljning av Vattenlåset®. Tillsammans med Comtech Control har vi uppdaterat produkten avseende design, funktion och namn.
Vattenlåset® byter nu namn till esystop.

Återförsäljare

Var köper jag esystop?

esystop säljs via återförsäljare. Sök din närmaste ÅF

Kontakta oss